WARUNKI OGÓLNE

Właścicielem sklepu jest:
Pracownia Artystyczna Bartosz Gorczyca
ul. Westerplatte 5/13, 63-000 Środa Wlkp.
tel. komórkowy 730086505
e-mail: info@bgorczycadrawing.pl
NIP 7861621807
działająca jako osoba fizyczna na podstawie Zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej , wydanego przez CEIDG
Sklep umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.
Ceny towarów w Sklepie są cenami detalicznymi i podawane są w złotych polskich.
Ceny te są wiążące dla stron w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Do ceny towaru należy doliczyć ewentualny koszt dostawy.
Uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu prosimy kierować pod adres e-mail: info@bgorczycadrawing.pl

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia można składać mailowo przez info@bgorczycadrawing.pl załączając zdjęcie wraz z opisem tego co Cię interesuję – czyli format pracy, preferowany termin jej otrzymania, sposób wysyłki, a w przypadku karykatury – również swoich pomysłów lub oczekiwań;)
Zamówienie można również złożyć w zakładce Sklep na górze strony. Należy wybrać interesujące nas opcje i postępować zgodnie z instrukcjami.

PŁATNOŚĆ

Realizacja zamówienia następuje po ustaleniu wszystkich szczegółów oraz zaksięgowaniu całej należności obejmującej również koszt dostawy.
Do wyboru są poniższe formy płatności:

Bezpośredni przelew na konto: 65 1050 1520 1000 0097 3923 5381

lub

 

DOSTAWA

Czas oczekiwania na zamówienie ustalany jest indywidualnie w zależności od aktualnej liczby zamówień w realizacji. Jest możliwość przyspieszenia realizacji za dodatkową opłatą 100 pln (realizacja do 3 dni od dnia złożenia zamówienia).
W przypadku dokonania zakupu gotowych produktów realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności lub zgodnie z terminem podanym w opisie produktu.


Wszystkie paczki wysyłane są do
Paczkomatów InPost.

Formy wysyłki:
Paczkomat InPost – 16,99 zł

REKLAMACJE I POPRAWKI

Po skończonej pracy klient otrzymuje jej zdjęcie lub skan do wglądu, co upoważnia go do zgłoszenia ewentualnych uwag celem wykonania poprawek lub zmian. W przypadku wykonania pracy techniką, którą stosuję (ołówki) mogę nanosić tylko niewielkie poprawki lub ich wykonanie bywa całkowicie niemożliwe. Klient, który opłacił zamówienie oświadcza, że zapoznał się z moim portfolio i ma świadomość, że w przypadku wykonania rysunku ołówkami wykonanie poprawek może okazać się niemożliwe. Wysyłka pracy następuje dopiero po jej akceptacji przez klienta.

W przypadku zakupu gotowych produktów – w razie wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny

przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

żądać usunięcia wady

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres e-mail info@bgorczycadrawing.pl. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, należy tego dokonać na adres wskazany na początku tego regulaminu w dziale Warunki ogólne. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail info@bgorczycadrawing.pl

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zastrzegam, że klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia i co za tym idzie żądać zwrotu poniesionych kosztów w momencie gdy zamówienie jest w trakcie realizacji lub już zrealizowane. (Zgodnie pkt 3 art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb) PROSZĘ O DOKONYWANIE PRZEMYŚLANYCH ZAMÓWIEŃ I PO DOKŁADNYM ZAPOZNANIU SIĘ Z MOIM PORTFOLIO, które znajduje się na stronie głównej serwisu bgorczycadrawing.pl

W przypadku zakupu gotowych produktów klient ma prawo do odstąpienia od umowy zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Zwrot kosztów zamówienia wraz z kosztami wysyłki (najtańsza forma wysyłki dostępna w sklepie) nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zwrotnej – nie później jednak niż 14 dni od daty jej otrzymania (pod warunkiem, że zakupiony przedmiot nie nosi śladów użytkowania czy też zniszczeń)

POLITYKA PRYWATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Każda wymiana informacji lub danych pomiędzy Klientem a Sklepem odbywa się za pomocą specjalnie skonstruowanych i zabezpieczonych linków.
Klient proszony jest o podanie swoich danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia transakcji. Dane te w żaden sposób nie są udostępniane ani sprzedawane osobom czy firmom trzecim. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z deklaracją, że Klient zapoznał się z regulaminem Sklepu i w pełni akceptuje jego warunki.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą Klienta na przetwarzanie przez Sklep jego danych osobowych zgodnie z Ust. z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Klient może w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.
Wszelkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej a w razie niemożliwości osiągnięcia porozumienia spór rozstrzygany będzie przez właściwy Sąd.

Polityka prywatności-RODO

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r . w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
Klauzula informacyjna zgodna z RODO
Informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Pracownia Artystyczna Bartosz Gorczyca ul. Westerplatte 5/13, 63-000 Środa Wlkp., e-mail: info@bgorczycadrawing.pl
2. Celem przetwarzania otrzymanych danych jest realizacja zamówień wpływających za pośrednictwem sklepu internetowego lub bezpośredniej korespondencji e-mailowej .
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim tylko w celu realizacji zamówień i wysyłki (firmy kurierskie, Poczta Polska). W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 również udostępnione są Państwa podstawowe dane, są one kodowane w systemie Przelewy24. Odbiorcami danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Adres e-mail: info@bgorczycadrawing.pl

Prawa autorskie

Wszystkie prezentowane prace autorskie są chronione prawem (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04 02 1994 r.).
Wszelkie wykorzystywanie, kopiowanie, rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody autora jest zabronione.